Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kętrzyn: Jestem świadomy, jestem bezpieczny! Policjantki spotkały się z młodzieżą na obozie

Tym razem w ramach ogólnopolskich działań „Bezpieczne Wakacje” i „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” kętrzyńskie policjantki spotkały się z młodzieżą przebywającą na obozie w Księżycowym Dworku. Podczas prelekcji omówiono bezpieczeństwo związane z letnim wypoczynkiem oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich.

Wczoraj (30.07.2020) kętrzyńskie policjantki spotkały się z uczestnikami obozu w Księżycowym Dworku w Gierłoży. Funkcjonariuszki mówiły o tym, dlaczego warto korzystać tylko i wyłącznie z kąpielisk strzeżonych, przestrzegali przed wygłupami w wodzie, skakaniem „na główkę”, czy w miejscu gdzie nie znamy dna. Bardzo ważną zasadą jest dostosowanie się do regulaminu kąpieliska oraz obowiązujących na nim oznaczeniach. Przypomniano również o samej kąpieli o tym, że zanim wejdziemy do wody trzeba się oswoić z temperaturą dzięki takiemu zachowaniu unikniemy skurczy mięśni, które mogą być dla nas niebezpieczne.

Podczas spotkania policjantki wyjaśniły, kiedy zachowanie młodego człowieka może spowodować konflikt z prawem. Funkcjonariuszki omówiły pokrótce zasady wynikające z kodeksu karnego oraz wykroczeń, a także tłumaczyły, na czym polega postępowanie karne. Policjantki przestrzegały przed podejmowaniem nieprzemyślanych decyzji, które mogą dla młodego człowieka skończyć się przykrymi konsekwencjami oraz wyjaśniały, że normy prawne mają za zadanie przede wszystkim ochronę człowieka i jego dóbr przed bezprawnymi atakami. Z drugiej zaś strony podkreślały, że nieznajomość prawa nie zwalnia nas przed odpowiedzialnością. Policjantki przestrzegały również młodych ludzi przed korzystaniem z „atrakcyjnych ofert pracy” za granicą wyjaśniając, że wielu z nich pada w ten sposób ofiarami „handlu ludźmi”.

Głównym celem spotkania było przypomnienie młodym ludziom o tym, że granice nakreślone przez prawo mają za zadanie stworzyć młodym ludziom poczucie bezpieczeństwa. Z takiego przekonania w sposób naturalny wypływa potrzeba respektowania obowiązujących norm prawnych oraz oczekiwanie ich przestrzegania przez innych.

Nie zabrakło ponadto informacji związanych z konsekwencjami zdrowotnymi i prawnymi dotyczącymi posiadania i zażywania narkotyków i dopalaczy.

Na prośbę uczestników omówiono również procedury przyjęcia do służby w Policji gdyż nie jeden z uczestników wyraził, że w przyszłości chciałby zostać policjantem.

Na koniec spotkania przekazano ulotki z informacją o trwającym konkursie „ARTYSTYCZNY przeWODNIK”

Powrót na górę strony