Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

1. Wydział Kryminalny

     - Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy

     - Zespół Dochodzeniowo-Śledczy

     - Zespół d/w z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

     - Zespół d/w z Przestępczością Nieletnich

     - Zespół d/w z Przestępczością Narkotykową

     - Zespół Techniki Kryminalistycznej

2.  Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

   - Zespół Dyżurnych

   - Zespół Ruchu Drogowego

   - Zespół Patrolowo-Interwencyjny

   - Zespół Dzielnicowych

   - Zespół ds. Wykroczeń

   - Zespół ds. Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego

   - Specjalista ds. nieletnich i patologii

   - Jednoosobowe stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

3. Zespół ds. Dyscyplinarnych, Kadr i Szkolenia  

4. Zespół ds. Administracyjno-Gospodarczych

5. Zespół Prezydialny

6. Zespół Wspomagający

7. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

8. Komisariat Policji w Korszach

   - Zespół Kryminalny

   - Zespół Patrolowo-Interwencyjny

   - Zespół Dzielnicowych

   - Jednoosobowe stanowisko ds. Wykroczeń i Organizacji Służby

9. Komisariat Policji w Reszlu

   - Zespół Kryminalny

   - Zespół Patrolowo-Interwencyjny

       - Zespół Dzielnicowych

       - Jednoosobowe stanowisko ds. Wykroczeń i Organizacji Służby