Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie

Kierownictwo

 Komendant Powiatowy Policji

w Kętrzynie

 

insp. Dariusz Ślęzak

 Telefon: 47 73 512 10

 e-mail: dariusz.slezak@ketrzyn.ol.policja.gov.pl

 


 i ZASTĘPCA KomendantA PowiatowEGO Policji

w Kętrzynie

 

mł. insp. Marcin Piechota

 Telefon: 47 73 512-20

 e-mail: marcin.piechota@ketrzyn.ol.policja.gov.pl

 

 


Komendant przyjmuje interesantów:
- od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-11:00
- każdy poniedziałek w godz. 15:00-17:00

Prosimy o wcześniejsze zapisanie się w sekretariacie pod numerem telefonu 47 73 512 11.