Kontakt - Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie

Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie
 
ul. Wojska Polskiego 5
11-400 Kętrzyn
tel. 47 73 512 00
fax 47 73 512 05
 
 
Sekretariat Komendanta
 
Godziny służby i pracy: 
 
7:30 - 15:30 
tel. 47 73 512 11