Policjanci podsumowali miniony rok - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci podsumowali miniony rok

1 lutego br. w Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie odbyła się odprawa roczna, podczas której funkcjonariusze podsumowali ostatnie 12 miesięcy swojej pracy. W uroczystym spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie inspektor Tomasz Klimek. Oprócz kierownictwa KPP w Kętrzynie w odprawie udział wzięli między innymi naczelnicy wydziałów i poszczególni kierownicy. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych, a także lokalnej Prokuratury.

W Komendzie Powiatowej Policji w Kętrzynie odbyła się odprawa roczna, która była okazją do podsumowania stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu kętrzyńskiego za rok 2018. Oprócz kierownictwa warmińsko-mazurskiej Policji – insp. Tomasza Klimka, insp. Dariusza Ślęzaka Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie oraz jego I Zastępcy mł. insp. Marcina Piechoty udział w odprawie wzięli naczelnicy komórek organizacyjnych komendy powiatowej oraz poszczególni kierownicy i pracownicy cywilni. Wśród zaproszonych gości w spotkaniu udział wzięli także Starosta powiatu kętrzyńskiego pan Michał Kochanowski, pan Maciej Wróbel Zastępca Burmistrza Miasta Kętrzyn oraz pan Tomasz Niesłuchowski Zastępca Prokuratury Rejonowej w Kętrzynie.

Uroczystą odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Kętrzynie inspektor Dariusz Ślęzak. Komendant podkreślił dużą aktywność kętrzyńskich policjantów w wielu płaszczyznach ich funkcjonowania, oraz podziękował za miniony rok służby. Nie zapomniał również o dobrej współpracy z kętrzyńską prokuraturą i władzami samorządowymi oraz płynącego z ich strony wsparcia dla działań i inicjatyw podejmowanych przez Policję. Następnie dokładne podsumował działania kętrzyńskiej policji. Podkreślił, że uzyskanie tak dobrych wyników było możliwe również dzięki zaangażowaniu społecznemu i dobrej współpracy z innymi instytucjami w procesie zapobiegania przestępstwom oraz ich wykrywaniu. O dobrej współpracy z kętrzyńskimi policjantami wypowiedzieli się wszyscy przedstawiciele lokalnych samorządów. O dobrej współpracy z policjantami z Wydziału Kryminalnego powiedział także Zastępca Prokuratora Rejonowego w Kętrzynie.

Na koniec spotkania głos zabrał insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie. Komendant wyraził słowa uznania dla pracy kętrzyńskich policjantów oraz pracowników cywilnych. Pogratulował osiągniętych wyników, zadowolenia społecznego i bardzo dobrej współpracy z samorządem lokalnym i służbami mundurowymi. Podziękował również za deklarację na bieżący rok, zaznaczając, że w 2019 roku czeka nas wiele ważnych uroczystości m.in. otwarcie komisariatu w Korszach oraz co ważniejsze Uroczyste Obchody Święta Policji, które odbędą się na 100-lecie powstania naszej formacji. Podziękował również zaproszonym gościom, wszystkim instytucjom współpracującym z policją oraz funkcjonariuszom i pracownikom policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2018 roku.